Produkter

Høsten 2020 ble Skien Såpefabrikk AS kjøpt opp av vårt moderselskap Solli Eiendom AS og vinteren 2021 startet vi produksjonen av de første produktene. Vi vil fortløpende produsere både nye produkter og gamle kjenninger.

Produktene vil legges ut på denne siden etterhvert som de er klare.

Norsk Kjemi AS salgs og adminitrasjonssenter for RVL Produkter AS og Skiens Såpefabrikk AS. Vi fronter og markedsfører produktene gjennom felles administrasjon-, distribusjon- og salgskanal.