Rein Desinfeksjon

Har det lille ekstra!

80% Etanol. Mild mot hendene og fuktgivende.

Fjerner bakterier, sopp og virus. Tørker raskt. Laget på de beste råvarer for bedre kvalitet og konsistens. Inneholder glyserin som reduserer uttørking.

Finnes i to varianter: med og uten parfyme.

 

Ingredienser
Etanol 604g/l og propan-2-ol 60g/l

Fare
Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget brannfarlig væske og damp. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ved kontakt øyene
Skyll med vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Holde beholderen tett lukket.

Utviklet og produsert av Skiens Såpefabrikk AS
Markedsført og distribuert av Norsk Kjemi AS.